EDUCATION

UDDANNELSE / EDUCATION


1981-82   Visuel Kommunikation Kunstakademiet/Arkitektskolen

                 //The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, "Visual Communication".

             

1982-84   Gafisk designer Den Grafiske Højskole, (nuværende Mediehøjskole) Speciallinien, Grafonom

                // Trained graphic designer from the Graphic Art School, (DGH) Special Line (the current Danish School of Media and Journalism).


1994-96   Bifag i skriftlig retorik og kulturjournalistik Københavns Universitet

                // Bachelor at the University of Copenhagen in written rhetoric and cultural journalism as a subsidiary subject


1994-97   Bachelor, Film- og Medievidenskab Københavns Universitet

                //  Bachelor at the University of Copenhagen "Film and Media Studies"